Liên Hệ

Công ty TNHH MTV Muối SAHU

Thạch Bi 1, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Tel: (+84) 917010408

Email: info@sahu.vn

Mã số doanh ng: 4300813726

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 07/03/2018