Bộ sưu tập: SAHU Retail - comming soon

Các sản phẩm do SAHU.VN sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng khác (hàng thiết yếu, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình v.v.) theo tiêu chí:

- Sản xuất nông nghiệp bền vững, thuận tự nhiên, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị cho xã hội, fair trading…

- Ưu tiên các sản phẩm tự nhiên, không hoá chất, luôn minh bạch thông tin sản phẩm. Các sản phẩm sẽ được phân loại thành nhãn xanh, nhãn vàngnhãn trắng. Trong đó:

Nhãn xanh: sản xuất 100% tự nhiên, canh tác hoàn toàn không hoá chất, không phun thuốc trừ sâu và bón phân bón hoá học, sản phẩm không chứa bất kỳ hoá chất nào bao gồm: chất bảo quản, chất điều vị, tạo màu, mùi, chống dính, các hoá chất gọi tên bằng số v.v. 

Nhãn vàng: Sản xuất tự nhiên, canh tác không phun thuốc trừ sâu nhưng có phân bón hoá học. Sản phẩm không chứa hoá chất độc hại nhưng có sử dụng các hoá chất, chất bảo quản được chấp nhận bởi USDA - tổ chức chứng nhận hữu cơ Mỹ

Nhãn trắng: Sản phẩm không được xếp vào nhãn vàng và nhãn xanh, có thông tin minh bạch về thành phần sản phẩm và quy trình sản xuất. 


 

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả