Collection: Natural sea salts

Các sản phẩm từ muối biển 100% tự nhiên, không hoá chất, không chất điều vị, chất tẩy trắng, chất chống dính v.v.